SAL7762, Act: R°259.1 (489 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°259.1  
Act
Date: 1475-03-28

Transcription

2019-11-11 by Walter De Smet
It(em) lodewijck mercx voirspreke in p(rese)nc(ia) heeft ghekint ende ghelijt dat hij/
uut handen gielijs vander stoct ghehave(n) ende ontfanghe(n) heeft alsulke drie/
rijd(er)s als de voirs(creven) lodewijck mercx seyde myn ghehave(n) te hebben voir ii rijd(er)s/
lijft(ochten) staen(de) ten live joes ende gheertruyden uuten hove gheheeten zedelee(re) kinde(re)/
wijlen jans Dair inne de selve lodewijck als p(ri)ncipael met lodewijcke van/
wet(er)beke ende janne coulon als borghe(n) desselfs lodewijcx met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) verbonden ende v(er)obligeert es ende welke drie rijd(er)s voirs(creven) de/
voirs(creven) gielijs den voirs(creven) lodewijke ghelooft heeft te restitueren(e) nae de doot/
lijsbetten wijlen boekels die weduwe was des voirs(creven) jans wijlen uuten/
hove ghelijck de scepen(en) brieve dair af ghemaect staen(de) marcii p(ri)ma/
anno lxix dat inhouden ende beg(re)pen Den selve(n) gielijse vanden voirs(creven)/
drie rijd(er)s ende alle ande(re) int(er)est ende actien van v(er)loepe die hij uut ocsuyne/
der selv(er) lijft(ochten) aenden voirs(creven) gielijse soude moghen hebben quiteren(de) en(de) volcomel(ick)/
absolveren(de) p(ro)mittens nullat(enu)s alloqui cor(am) roelofs lyemi(n)ghe(n) m(ar)cii xxviii/
fer(ia) iiii[ta] in diebus paschalibus
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer