SAL7762, Act: R°288.2-V°288.1 (545 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°288.2-V°288.1  
Act
Date: 1475-04-25

Transcription

2019-12-20 by Walter De Smet
It(em) meester ancelmus van woelmont meester in arten soen claes wilen/
van woelmont te voren uuten brode joff(rouwen) adelissien zijnre moeder/
weduwe des voirs(creven) wilen claes behoirlic gedaen zijnde en(de) renu(n)cie(re)nde/
in desen der p(ri)vilegien vander univ(er)siteit van loeven die vander/
vors(creven) joff(rouwen) adelissien zijnre moeder tselven rechte ov(er)heeft eenen/
scepen(en) brief van loeven sprekende van sess ryders lijftochten/
die gheerd vanden hove soen wilen gheerds met zijnen medepleg(ere)n/
sculdich es vander daet xiiii[c] lxii in merte xxiii daghe/
en(de) acht(er)volgende den selven overgevene de principael pe(n)ninghe/
der selver lijftocht gedragende lx ryders en(de) dertich rijnsch(en)/
gulden(en) alse van verlopenen pachte gehaven en(de) gebeurt heeft/
es comen voer scepen(en) en(de) heeft gelooft der voirs(creven) zijnre moed(er)/
dat hij ten alre naisten en(de) gereedsten dat hij sal konnen en(de)/
moegen de vors(creven) pe(n)ninghen int geheele wed(er)om aenleggen/
sal in lijftocht rinten tot zijnen live en(de) ten live der joncster
//
joffr(ouwen) jehannen zijnre zuster Dair inne de voirs(creven) meester ancelmus/
zijn voerheffen behouden sal en(de) na zijn doot de selve lijftocht te/
volgen der selver zijnre zuster na inhouden vanden testamente/
des vors(creven) wilen claes svaders d(air)op gemaict Bij alsoe oft/
quitinghe dair af geboerde dat hij de pe(n)ninghe d(air)af comende/
alt(oes) weder aen gelike rinten applice(re)n sal en(de) t(er) selver natue(re)n/
en(de) de brieve van dien alt(oes) leggen in gewarig(er) hand Cor(am)/
roelofs heykens aprilis xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-15 by Jos Jonckheer