SAL7762, Act: R°310.2 (574 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°310.2  
Act
Date: 1475-05-11

Transcription

2020-01-12 by Walter De Smet
It(em) lambrecht vander heyden die beclaight hadde [na dleste jairgedinge] goirde/
panhuys geheten cattenputte voe(r) de so(m)me van vijftich ryd(er)s/
d(air)af den dach mids v(er)strikene van genechten op heden diende/
en(de) na dat hij den vorste(r) en(de) poirt(er)s behoirlic na recht/
geleidt heeft dat de vors(creven) clachte die [gelijc] voe(r) geschied/
es Es de vors(creven) goird met vo(n)niss(en) der scepen(en) va(n)/
loeven t(er) manissen tsmeyers vander vors(creven) clachten v(er)reict/
gewijst op de p(rese)ntacie die de vors(creven) lambrecht gedaen/
heeft Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer