SAL7762, Act: R°310.4 (576 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°310.4  
Act
Date: 1475-05-11

Transcription

2020-01-12 by Walter De Smet
Item gorijs willemots heeft ontsett op eenen borghe te daghe/
en(de) te rechte te comen alsulken pe(n)ni(n)ge alse giel(ijs) vanden meertshove(n)/
beslagen hadde aen h(ere)n janne van ranshem ridde(r) of zijnre/
medegeselli(n)nen den vors(creven) gorijse toebehoiren(de) Et inde est/
fideiussor joh(ann)es walsche faber Et p(ri)m(us) langr(ode) vos maii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer