SAL7762, Act: R°317.3 (588 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°317.3  
Act
Date: 1475-05-20

Transcription

2020-01-17 by Walter De Smet
Cum condicione dat willem hem hier mede sal moegen behulpen/
dat hij vander voirs(creven) borchtocht van x r(ins)gul(den) en(de) xi stuv(er)s costel(oes)/
gehouden wordde en(de) verricht van allen costen die hij uut ocsuyne/
van dier borchtocht sal moegen hebben of lyden in e(n)nig(er) manie(re)n/
also wel costen van rechte als ande(re) die de vors(creven) willem d(air)om/
soude moegen doen en(de) bij zijnre eed verifice(re)n Behoudelic/
dat willem den vors(creven) banduyn niet ov(er)geven en sal de vors(creven)/
schout en sal tierst viii daghe gevallen zijn ten wae(re) dat/
hij dae(re)nbynnen selve gepraemt wordde eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer