SAL7762, Act: R°320.1 (589 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°320.1  
Act
Date: 1475-05-23

Transcription

2020-01-17 by Walter De Smet
It(em) symoen van wasbeke wonen(de) te gheete jan houwaert/
wonen(de) te ayninez ende mathijs vander gracht wonen(de) te/
gheete voirs(creven) die met scepen(en) brieve(n) van loven(e) te weten(e)/
elck van hen besundert in div(er)se schulden ghehouden sijn aen/
jannese den donde(re) in p(rese)nc(ia) hebben ghelooft te weten elck/
van hen soe verre hem dat aengaet den selven jannese den donde(re)/
dair af bynnen viii daghen naestcomen(de) te contenteren(e) oft alsda(n)/
alhier bynnen der stad van loven(e) inne te comen(e) ende van dair/
niet te scheyden(e) sij en sullen den selve(n) jannese voldaen hebben/
vanden selven scepen(en) brieve alsoe verre die t(er)mijne van dien gevalle(n)/
en(de) verschene(n) sijn Sij ende elck van hen alsoe verre hem dat ae(n)tangeert/
op eenen banduyn van eene(n) peet(er) d(omi)no duci brab(antie) p(er)sol(vendum) cor(am) roelants/
vos maii xxiii Sen(tentiatum) cok(eroul) reth(eman) no(vem)[b(ris)] xviii a(nn)[o] lxxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer