SAL7762, Act: R°322.1 (595 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°322.1  
Act
Date: 1475-05-22

Transcription

2020-01-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) jan de witte soen wilen jans onse ingeseten/
poirt(er) heeft geconstitueert gestelt en(de) geordineert en(de) met des(en)/
l(ette)ren constitueert stelt en(de) ordineert zijne p(ro)cureurs ende/
voirgang(er)s joese vanden poele en(de) wille(m)me van leefdale in/
allen zijnen saken geschillen en(de) bederven die hij nu uutstaen(de)/
heeft of namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s/
stad hoedanich die zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de vors(creven) (con)stitueerd(er)/
den vors(creven) zijnen p(ro)cureurs en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) l(ette)ren/
volcomen macht auctoriteit en(de) zunderlinghe beveel alle/
de selve saken met rechte te verwaren te beschudden te v(er)volge(n)/
en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) teghen/
eene(n)yegeliken dair des behoeven en(de) te doen sal wesen En(de)/
desgelijcx om alle des vors(creven) constitueerd(er)s tsijze rinten/
pachten en(de) ande(re) sculden diemen [hem] nu sculdich es of namails/
wesen sal te cortbeke ov(er)loe te lovenjoul te bierbeke te libbeke/
en(de) te vertrijcke en(de) eld(er)s Te manen teysschen op te boe(re)n en(de)/
tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfanghe quijt te schelden/
en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te verleenen vanden/
ande(re)n dair voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te doen leggen/
composicie en(de) mynlike yffeninghe dairaf te maken scepen(en) brieve/
te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n De selve tsijze rinten pachten en(de)/
sculden met rechte teyschen en(de) te vervolgen die te wynnen en(de)/
te verliesen getuygen ofts behoeft te leiden der wed(er)p(ar)tien/
getuygen te sien zweren die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n/
also wael int principael als int accessoir also dicwile en(de)/
menichwerven als des te doen zijn sal en(de) alle poenten en(de)/
articulen van rechte d(air)toe te vord(ere)n die na recht of costume/
vand(en) plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven)/
p(ro)cur(eur)s orb(er)lic duncken selen En(de) voirts all tghene (et)c(etera) Gelov(ende)/
vast Cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) hanck(ar)t viceburg(imagistr)[o] vos/
heyk(ens) scabinis maii xxii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer