SAL7762, Act: R°331.1 (622 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°331.1  
Act
Date: 1475-06-02

Transcription

2020-02-01 by Walter De Smet
It(em) gielijs van duffle alse momboir joffr(ouwen) katlijnen roelofs zijnre huysvrouwe(n)/
hughe roelofs brueder d(er) voirs(creven) joffr(ouwen) katlijne(n) dicens se habe(re) etate(m) xxx/
a(n)nor(um) et ultra ende jan van berthem zone wijlen roelofs hebben gekint/
ende ghelijt dat sij van raese vander lynden hueren oem goede wettighe/
rekeninghe bewijs ende ghenoechdoen ghehadt ende ontfanghen hebben van/
allen den v(er)loepen(en) pachten die verloepen sijn tot des(en) daghe toe van/
alsulken vier rinssche gulden(en) erflijker renten alse joffr(ouwe) katlijne wijlen/
vander lynden dochter jans wijlen vander lynden als sij leefde wettighe/
medeghesellynne roelofs wijlen van berthem vaders svoirs(creven) jans/
anderwijle vercreghen heeft aen ende op de stad van loven(e) jairlijx/
vallen(de) half xv daghe in sporkille ende halff xv daghe in augusto/
dair af de voirs(creven) raes eene wijle tijts dbewyndt en(de) tregement gehadt/
heeft Bekennen(de) voirts de voirs(creven) p(er)soene(n) dat sij den originalen brief/
der voirs(creven) renten uut handen des voirs(creven) raes ontfanghen ende te henw(er)ts/
ghenome(n) hebben den den raese van des voirs(creven) es volcomelijck/
quijteren(de) P(ro)mitten(tes) nullat(enu)s alloqui Ende h(ier) af teghen eenenyegelijke(n)/
inne te stane ende gherecht warant te zijne cor(am) vos heykens junii ii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer