SAL7762, Act: R°340.1 (640 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°340.1  
Act
Date: 1475-06-12

Transcription

2020-02-09 by Walter De Smet
Item also als joes absoloens soen wilen henricks anderwile te pachte/
genomen heeft tegen den eerweerdighen he(re) en(de) vader in gode h(ere)n goesswijne/
h(er) duick abt sgoidsh(uyse) van hafflighem de thiende van meerbeke den/
vors(creven) goidshuyse toebehoiren(de) met den wynnen(de) lande en(de) oic met/
den heerliken tsijze tot der selv(er) thienden behoiren(de) eenen t(er)mijn/
van xii jairen lang ingaende ts(in)t jansmisse int jair xiiii[c]/
lxvii Elcx jairs dae(re)nbynnen voe(r) ende om vijf ponde thien/
scellinghe grote lijftochts ghelds alsulke alse de stad van/
bruessel jairlicx dae(re)nbynnen heuren pensionarisen lijfpensie/
opte selve stad heffende telken daghe van paymente/
en(de) betalen sal [half te kersmisse en(de) half ts(in)t jansmisse te betale(n) geven] met meer ande(re)n vorwerden en(de) condicien/
gelijc zeke(re) scepen(en) brieve van loeven d(er) bruessel d(air)op gemaict/
maii xi a(n)no lxvii voirscr(even) dat begripen So es comen voer/
scepen(en) van loeven de vors(creven) joes absoloens en(de) heeft de voirscr(even)/
pechtinghe ov(er)gegeven en(de) bekind ov(er)gegeven te hebben joese absoloens/
soen wilen joes die te houden en(de) te hebben van desen daghe/
voirts den vors(creven) t(er)mijn uut op alle vorwerden condicien en(de) lasten/
die na inhoudt der voirs(creven) scepen(en) brieve dae(re)nbynnen vallen ende/
verschinen zelen vanden welken de vors(creven) joes absoloens soen/
wilen joes den vors(creven) joese absoloens soen wilen henricks gelooft/
heeft scadeloes te houden en(de) tontheffen Cor(am) langr(ode) vos junii/
xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer