SAL7762, Act: R°76.3 (128 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°76.3  
Act
Date: 1474-10-06

Transcription

2019-02-08 by Walter De Smet
Cu(m) (con)d(ici)[o(n)e] dat hem de voirs(creven) goessen vanden speelhove metten voirs(creven) schultbr(ieven)/
sal moghe(n) behulpe(n) o(m)me hem tsijnre manissen te doen ontslaen vand(en) borch/
tochte(n) voirs(creven) ende voirt dair mede te v(er)halen(e) en(de) te verreyken(e) alle ande(re)/
coste(n) en(de) lasten die de selve goessen hebben oft lijden sal moghe(n) uut [allen and(ere)n] alsulke(n)/
borchtochte(n) Dair voe(r) de selve goessen voir den voirs(creven) wijlen gielijse ende/
alijte(n) sijne(n) wive samentlick oft besundert v(er)bonden en(de) te laste steet/
met alle coste en(de) co(m)me(r) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer