SAL7762, Act: R°76b.1 (127 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°76b.1  
Act
Date: 1474-09-29

Transcription

2019-02-16 by Walter De Smet
Cont sij allen lieden dat winb alse vanden xxiiii crone(n) erf(lick) rin(ten)/
staen(de) opde stad van lov(en) en(de) beg(re)pen bevestich(t) met met brieve(n) gedat(eert)/
int jair duysent xiii iiii[c] lxxii opde(n) yerste(n) dach van junio en(de) verw....?/
beg(re)pe(n) inde scep(enen) br(ieven) d(air) dese aen dese br(ieven) gea(n)exeert sijn/
es vorw(er)de oft de vors(creven) xxiiii crone(n) erf(liker) rinte(n) staen(de) op de stad/
van lov(en) t(er) quitinge(n) elke(n) pe(n)ninck met xvi pe(n)ni(n)gen int p(ri)ncipael van/
hue(re)n pe(n)ninge(n) meer oft myn ghedreeght dan v[c] pet(er)s eens tstuck/
te xviii st(uvers) gerekent Dair af sal rekeninge geschiede(n) tussche(n) roelofve/
roelofs ende willem(me) vander loe inde voirg(enoemde) gea(n)nexeerde g brieve geruert/
Eest myn dat sal roelof oplegge(n) eest meer dat sal willem aen/
roelove af corte(n) cor(am) roelants roelofs ap sept(embris) xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer