SAL7762, Act: R°77.3 (131 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°77.3  
Act
Date: 1474-09-29

Transcription

2019-02-08 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) willem vander loe heeft ghelooft dat hij t(er) manissen/
van roelove voirs(creven) soe verre alst hem aencleeft nae vormen vanden/
tractaten tusschen hemn ghemaect ende ten costen alsoe de selve tractaten/
beg(re)pen verthijen ende afgaen sal alle dande(re) goede des voirs(creven) roelofs/
nae vorme(n) vanden tractaten alsoe verre alst bij willem(me) noch niet/
ghedaen en es cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer