SAL7762, Act: R°79.3 (139 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°79.3  
Act
Date: 1474-09-30

Transcription

2019-02-18 by Walter De Smet
It(em) sal den voirs(creven) lijftochtbrief bliven liggende onder scepen(en) va(n) lov(en)/
tot des(en) meyninghen dat de voirs(creven) joff(rouwe) lijsbeth de moeder de/
jairlike pachten vanden voirs(creven) iiii cronen jairlicx als zij gevalle(n)/
en(de) verschenen zijn sal heffen ende beuren en(de) na heur doot/
die te volgen beide heuren natuerliken docht(ere)n voirs(creven) met/
vorwerden oft afquitinghe vand(en) selv(en) rinten gebeurde datme(n)/
de pe(n)ninghe d(air)af wed(er)om aenleggen sal in gelike lijftochtrinte(n)/
ten liven voirs(creven) D(air) inne de vors(creven) moed(er) alt(oes) heur heffen hebbe(n)/
sal en(de) dat also dicke en(de) menichwerven als dat geboe(re)n sal/
en(de) de brieve van dien alt(oes) tot dier meyni(n)gen ond(er) scepen(en)/
bliven eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer