SAL7762, Act: R°80.2 (143 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°80.2  
Act
Date: 1474-41-003

Transcription

2022-11-16 by Walter De Smet
It(em) jan ende henrick meynaerts gheheeten standaert ghebruede(r)/
wijng(ar)ders hebben ghehuert ende bekint dat sij ghehuert hebben/
teghen marien ve(re)ntruyden gheheeten van aren docht(er) wijlen arnts/
bij consente jans vander leeps hans pycheyden ende jans van/
poddeghem hairs neve(n) een stuck wijng(ar)ts houden(de) ii(½) vie(re)ndeel/
der selv(er) marie(n) toebehoren(de) alsoet gheleghen is opden biesberch/
tusschen die goede jans maes ende m(er)tens stoutma(n)s Te houden(e)/
en(de) te hebben(e) van sinte m(er)tensmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van acht/
jairen langk due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel volghen(de) elcx/
jairs dae(re)nbynne(n) o(m)me en(de) voe(r) xxviii stuv(er)s mo(n)ete (et)c(etera) alle/
jaire te kersmisse te bet(alen) der voirs(creven) marie(n) der voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Met vurw(er)den dat de voirs(creven) ghebruede(r) den he(re)n chijs uut den/
voirs(creven) goede(n) jairlix gaen(de) betale(n) sulle(n) sul sond(er) afslach vand(en) chijse [xxviii stuv(er)s]/
voirs(creven) ende sullen de selvene ghebruede(r) den voirs(creven) wijng(ar)t werve(n)/
wercken ende staken ghelijck regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n) ende dien/
alsoe tot hue(re)n afscheyden(en) laten zond(er) afslach arghelist ende/
hier af heeft ghelooft de voirs(creven) jan den voirs(creven) henricke sijne(n) brued(er)/
van xix stuv(er)s alse vand(en) xxviii stuv(er)s vors(creven) schadeloes tontheffen(e)/
Voirts heeft ghelooft de voirs(creven) henrick den voirs(creven) janne vanden/
ande(re)n ix stuv(er)s schadeloes tontheffen(e) cor(am) lang(rode) vos octob(ris) iii[a]/
Sen(tentiatum) p(er) mariam cu(m) (con)sensu d(i)c(t)i sui p(at)ris p(ri)us eman(cipatam) cor(am) roelofs/
lyemi(n)gen febr(uarii) xxiiii a(nno) lxxiiii Sen(tentiatum) p(er) wil(he)lmu(m) tybe t(am)q(uam) maritu(m) p(re)d(i)c(t)e marie/
cor(am) py(n)noc reth(eman) april(is) xxv a(nn)[o] lxxvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer