SAL7762, Act: R°82.2 (150 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°82.2  
Act
Date: 1474-10-05

Transcription

2019-02-25 by Walter De Smet
It(em) robbrecht van griecken van nederlynthe(r) heeft geco(n)stitueert/
wille(m)me van leefdale te wesen zijnen p(ro)cureur in allen zijne(n) saken/
die hij te doen heeft oft hebben sal also wale de ghene die/
hij uutstaen(de) heeft voe(r) den raide vander stad tegen pet(ere)n heyme/
soen jans heyms als ande(re) Geven(de) ende verlenende de vors(creven)/
(con)stitueerd(er) den voirs(creven) zijnen p(ro)cureur volcomen macht en(de) zund(er)linge/
beveel alle de selve saken te bedinghen te beschudden te/
verantw(er)den en(de) te vervolgen tot den eynde vanden rechte die/
te wynnen en(de) te verliesen mynlike yffeninghe en(de) (com)posicie/
d(air)af te maken en(de) alle pointen van rechte d(air)toe te vorde(re)n/
die na recht oft costume vand(en) plaetsen ter d(air)toe behoiren/
moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cureur na gelegenth(eit) der saken orb(er)lic/
duncken selen Ende voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast/
cor(am) meldert burg(imagistro) vos heyk(ens) scabinis oct(obris) v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer