SAL7762, Act: R°88.1 (160 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°88.1  
Act
Date: 1474-10-12

Transcription

2019-03-01 by Walter De Smet
It(em) van alsulken gheschille als uutsteet tusschen he(re)n joese/
van ghent in deen zijde ende symone de becke(re) in dand(er) zijde/
alse van huer(en) beyde erve bij een gheleghen inde boemaelpoerte/
tusschen die goede wout(er)s vanden dijke bontw(er)kers in deen zijde/
ende matheeus van mansdale gheheeten keldermans in dand(er) zijde/
hebben hen ende des dair aen cleeft de voirs(creven) p(ar)tijen verbonden/
in deendrechtighe uutsprake van meest(er) willem(me) van rotsselair/
gheheeten die beer meest(er) matheeuse de layens en(de) meest(er) jacoppe/
vander vesten der stad van loven(en) ghesworen(en) meeste(re)n en(de) werclude(n)/
in sulker vueghen dat sij der voirs(creven) p(ar)tijen bescheydt aenghesien/
en(de) ghehoirt hebben(de) huer uutsprake dair af eendrechlic doen/
selen bynnen viii daghen naestc(omende) p(ro)mitt(entes) rat(um) vid(elicet) d(i)c(t)o d(omi)no iu(do)[co?]/
renu(n)cian(tes) cor(am) berghe vos octob(ris) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byThe Administrator
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer