SAL7762, Act: R°93.1 (172 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°93.1  
Act
Date: 1474-10-17

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt Doen/
cont en(de) te weten dat voir ons comen is her jan tans/
prieste(r) en(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
procuracie en(de) auctoriteit gegeven tot zijnen wederroepen/
wille(m)me van aetrode sone wilen gheerts woenen(de) te buedinge(n)/
alle en(de) yegewelcke sijn chijsen renten erfpachten ende/
sculden die de vors(creven) her jan heeft en(de) men hem sculdich/
is in wat plaetsen dat zij in brabant te manen/
teysschen opteboren en(de) tontfangen dair voir te panden/
te dagen rastementen te doen legghen descepen(en) brieven/
te vonnissen die met rechte en(de) al des vors(creven) is texeque(re)n/
voer alle gerichten gheestelic en(de) weerlic den sculd(eren)/
te quiteren en(de) volcomen quitancie te gheven getuyghen/
ofs behoeft te leiden d(er) beider p(ar)tien getuygen te sien zwere(n)/
die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n also wale int/
principael als int accesseur also dicwille en(de) menichwerve(n)/
als des te doen sal zijn en(de) vortaen generalic ende/
specialic promitten(s) ratum [cu(m) revocat(ione)] salvo iusto calculo cor(am)/
ourogge burg(imagistro) roelofs berge scabinis oct(obris) xvii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer