SAL7762, Act: R°93.3-V°93.1 (173 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°93.3-V°93.1  
Act
Date: 1474-10-17

Transcription

2019-03-11 by Walter De Smet
Item als vanden voirs(creven) scepen(en) brieve vanden rijd(ers) erflic is vorw(er)de/
dat de voirs(creven) heffers doen jairlix zo wanneer hij gevallen is
//
opheffen zullen en(de) dien ten meesten orber vanden voirs(creven) kynde(re)n/
vortkeren zoe hen dat duncken sal behoe(re)nde zonder den/
vader vanden selven kynde(re)n hem dair inne e(n)nich recht/
te hebben in e(n)niger manie(re)n niet wederstaende dat de/
selve kynde(re) in zijnen brode zijn Ende also verre de vors(creven)/
rente afgequeten worde datmen altoes de pe(n)ninghen/
van dien wedero(m)me in geliken renten ter selver natue(re)n/
en(de) tot behoef als voir aenleggen sal behoudelic dair/
inne alle weghen den voirs(creven) heffers hue(r) heffen gelijck/
voirs(creven) steet ende behoudelic oic den selven heffers/
altoes huer behulp metten vors(creven) scepen(en) brieve tallen/
tijden als hen dat gelieve(n) sal om de vors(creven) renten ander/
sins met behoirliker vesticheit te doen bevestighen/
na terme(n) vanden voirs(creven) scepen(en) brieve eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer