SAL7762, Act: V°101.3 (184 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°101.3  
Act
Date: 1474-10-26

Transcription

2019-03-18 by Walter De Smet
It(em) ter meerd(er) vestich(eit) van des voirs(creven) es den voirs(creven) meest(er) goorde sine(n)/
na(tuer)lijken zone ende reyne(re)n te doene soe sijn bij handen mercx crauwels/
vorst(er)s te loven(en) vanden voirs(creven) h(ere)n willem(me) den voirs(creven) meest(er) goorde tot/
behoef als vore in handen gesedt ende voir tvoldoen der voirs(creven) rinten/
verobligeert de juweele(n) h(ier) nae besc(re)ven Te weten(e) vier zilve(re) schalen/
de boorde vergult weghende tsame(n) iiii m(er)ct schaers Te dyen eynde/
ghebuerdet den voirs(creven) meest(er) goorde sine(n) na(tuer)lijken zone oft reyne(re)n/
e(n)nigh ghebreck inder voirs(creven) lijft(ocht) oft ind(en) bewijsenissen der selv(er) te hebben(e)/
dat sij oft ande(r) recht inde voirs(creven) lijftochte hebben(de) sijn gebreck aende/
voirs(creven) pande v(er)halen sal moghe(n) ende die met rechte vercoepen ten/
prijse van juwelie(re)n oft goutsmeden hen des verstaen(de) vercoepen ende/
ten hoeghsten brenge(n) (et)c(etera) Ende oft de voirs(creven) meest(er) goort en(de) dande(r)/
pensionarijse and(er)s dan met vercoepe der selv(er) juweelen v(er)nuegt/
wordde(n) soe sal de voirs(creven) meest(er) goort ghehoude(n) sijn den voirs(creven) h(ere)n/
willem(me) de voirs(creven) juweele(n) te restitueren(e) gelijck [die] voirgeruert stae(n) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer