SAL7762, Act: V°104.2 (192 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°104.2  
Act
Date: 1474-10-28

Transcription

2019-04-03 by Walter De Smet
It(em) als van alsulken xxx clinckairden te xv stuv(er)s tstuc die den/
vors(creven) boudewijne ende zijnen wive alnoch comen uut saken vanden v(er)cope/
der voirs(creven) goede boven tghene des zij vanden voirs(creven) janne in gerede(n)/
pe(n)ninghen gehaven hebben en(de) noch boven de vier clinck(air)de elken/
clinckairt ten prise vors(creven) die de voirs(creven) joff(rouwe) heylwijgh vanden/
selven janne bij consente ende ten beheete ende in p(rese)ncien der scepen(en)/
van loeven h(ier) na genoemt ontfanghen heeft hebben de selve baud(ewijn)/
ende zijn wijf geconsenteert ende den vors(creven) janne bevolen dat hij/
die selve xxx clinckarde leve(re)n ende bringhen sal in handen/
sanders van oirbeke en(de) dair mede gestaen zonder dat zij den/
selven janne uut ocsuyne van dien voird(er) zullen moegen pramen/
oft eysschen in e(n)nig(er) manie(re)n eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer