SAL7762, Act: V°108.3 (202 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°108.3  
Act
Date: 1474-10-31

Transcription

2019-04-04 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) peter beyard in p(rese)ncia (et)c(etera) heeft geconsenteert voer/
hem zijnen erfgenamen en(de) nacomelinghen der vors(creven) katlinen/
fierens dat de selve katline heur leefdaghe lang due(re)nde/
hebben en(de) behouden sal inde nedercame(r) vanden voirs(creven) huyse/
heur vry tocht [om heur selve d(air)inne te woenen en(de) niet voerder] en(de) voirt hebben en(de) behouden heur uutgaen/
en(de) ingaen doir tvoirs(creven) huys ter minster schaden tot der/
came(re)n voirs(creven) zonder wederseggen svors(creven) pet(er)s ende zijnre/
nacomelinghen in e(n)nig(er) manie(re)n Ende heeft voirt gelooft de/
vors(creven) peter de vors(creven) came(r) scadeloes ende ongelast te houden/
van allen tsijze ende lasten uuten voirs(creven) goeden gaende en(de)/
de selve goede der selver katlinen leefdaghe langh duerende/
houden van wande en(de) van dake en(de) in goeden state en(de) rep(ar)acien/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer