SAL7762, Act: V°112.1 (208 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°112.1  
Act
Date: 1474-11-07

Transcription

2019-04-09 by Walter De Smet
It(em) andries van ermbeghem zone jans van ermbeghem wonen(de)/
te holsbeke heeft ghelooft roelove roelofs xxxvi hollan(sche) gul(den)/
te xvi stuv(er)s tstuck ende neghen sacken rox der maten van lov(en)/
sesse halst(er) der selv(er) maten voir elken sack gherekent Te weten(e)/
eenen sack rox dair af tsinte andriesmisse naestc(omende) vier hollan(sche)/
gulden(en) dair af te sinxenen dair nae volghen(de) ende soe voort/
tot elken vanden voirs(creven) ii t(er)mijne(n) te weten alltijt tsinte andries/
misse eene(n) sack rox ende altoes te sinxene(n) dair nae iiii hollan(sche)/
gulden(en) dair af te betalen(e) tot dat de voirs(creven) schult gheheelick/
betaelt sijn sal ende te loven(en) ten huyse svoirs(creven) roelofs te leve(re)n/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] alse vander hueringhen van eene(n) stuck beempts/
gheheeten die vlaest ende van eene(n) dach(mael) lants gheheeten thasselt/
bloexken die de voirs(creven) andries vanden voirsc(reven) roelove neghen jair/
langk van halff m(er)te lestleden elcx jairs om eene(n) sack rox en(de) viere/
hollan(sche) gulden(en) in pechtinghen ghenome(n) heeft cor(am) roelants lang(rode)/
novembr(is) vii[ma]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer