SAL7762, Act: V°115.3 (214 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°115.3  
Act
Date: 1474-11-09

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(en) saluyt/
Doen cont en(de) te weten dat opden dach datu(m) van desen/
voir ons come(n) is lijsbeth weduwe hyllegheerts wilen/
van holsbeke secretaris der stat van loven(en) met eenen/
momboir hair in desen verleent Heeft geconstitueert/
gesedt volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeve(n)/
tot hue(re)n wederroepen henricke van holsbeke hue(re)n sone/
alle hue(r) saken questien en(de) gescillen die zij uutstaen(de) heeft/
oft namaels hebben sal moghen tegen wat p(er)sone(n) dat/
dat zij alle hue(r) jairgulde chijsen renten erfpachten en(de)/
sculden te vervolghen te manen teysschen opte boren ende/
tontfanghen dair voir te panden te dagen rastemente(n) te/
doen leggen scepen(en) brieve(n) te doen vonnissen en(de) al des/
vors(creven) steet met rechte te vervolghen te bedingen te wynne(n)/
en(de) te verliesen voir alle ger(i)chten gheestelic en(de) weerlic/
den sculders te quiteren en(de) quitancie te gheven Te replice(re)n/
te duplice(re)n also wale int principael als int accessoir/
getuygen ofs behoeft te leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen te/
sien zweren die te batte(re)n also dicwille en(de) menichwerve(n)/
als des te doen sal zijn En(de) vortaen generalic en(de) spe/
cialijc (et)c(etera) Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am)/
ouderogge burg(imagistro) langrode vos no(vembris) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer