SAL7762, Act: V°122.3 (230 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°122.3  
Act
Date: 1474-11-16

Transcription

2019-04-24 by Walter De Smet
It(em) ter meerder vestich(eit) van des voirs(creven) es den voirs(creven) gehuysschen te/
doene zo zijn bij handen jaspar claes vorsters te loeven vanden vors(creven)/
janne den voirs(creven) henr(icke) tot behoef als voe(r) in handen gesett en(de)/
v(er)obligeert voe(r) tvoldoen der voirs(creven) rinten de juwelen hier na bescr(even)/
Te weten een zilve(re)n schale en(de) acht zilve(re)n lepele wegen(de) tsamen/
tweelf oncen schaers en(de) een(en) blauwen vrouwen riem metten/
beslagen v(er)gult wegen(de) met den webbe twee oncen zess yngelsche/
Te dien eynde gebeurdet den voirs(creven) gehuyschen inde vors(creven) lijft(ochten)/
oft inder jairliker betalingen oft bewijsseniss(en) der selver e(n)nich/
gebreck te hebben dat zij of yemant anders recht inde vors(creven)/
lijft(ochten) hebben(de) dat gebreck aen de voirs(creven) juwelen zal moegen v(er)halen/
en(de) die ten prijse van juweliers oft goudsmeden hen des v(er)staen(de)/
met rechte vercopen ende ten hooghsten bringhen Schiett dair yet/
ov(er) dat zullen zij den voirs(creven) janne wed(er)ke(re)n en(de) gebrect dair yet dat/
dat zullen zij met den voirs(creven) scepen(en) brieven opden voirs(creven) janne ende/
zijn ande(r) goede moegen verhalen Ende heeft gelooft de selve jan/
oft dair gebreck inne wae(r) voe(r) tselve gebreck inne te staen en(de) warand/
te zijne Ende oft de voirs(creven) gehuysschen and(er)s dan met vercoope/
d(er) selv(er) juwelen vernueght wordden zo sal de vors(creven) henr(ic) gehoude(n)/
zijn die den vors(creven) janne wed(er) te restitue(re)n gelijc hij die ontfange(n)/
heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer