SAL7762, Act: V°13.1 (21 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°13.1  
Act
Date: 1474-07-04

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghene die dese l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en) saluyt/
doen cont dat lodewijc van langbroec voirspreke heeft/
geconstitueert en(de) volcomen macht en(de) auctoriteit gegeve(n)/
germayne van meld(er)t natuerlic en(de) janne ouderogge/
wynne des vors(creven) germains in zijn hof te clerwijc alle/
sijn saken questien en(de) gescillen die hij uutstaende heeft/
oft namaels uutstaen(de) hebben sal mogen tegen wat/
p(er)sonen dat dat zij alle [sijn] chijsen renten pachten en(de)/
sculden te manen teysschen te verwaren op te boe(re)n/
en(de) tontfangen (et)c(etera) et sic ult(erius) de v(er)bo ad verbum ut/
habet(ur) in p(ro)curac(ione) p(re)d(i)c(t)a salvo iusto calculo cor(am)/
meldert burg(imagistro) roelants langr(ode) scab(inis) julii iiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-03 by Jos Jonckheer