SAL7762, Act: V°134.2 (247 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°134.2  
Act
Date: 1475-01-03

Transcription

2019-05-08 by Walter De Smet
It(em) jan vander heyden becke(r) zone wijlen arnts wonen(de) inde cortstrate/
heeft ghecocht ende bekint dat hij wette[li]ken ghecocht heeft teghen pete(re)n van/
valkenborch becke(r) xx halst(er) t(er)wen [en(de)] xx halst(er) rox der maten van lov(en) xx wissen/
wishouts d(air) af terdendeel hert hout wesen sal en(de) xx[c] rijs dair aff/
de voirs(creven) jan ghekint heeft vanden voirs(creven) pete(re)n de voirs(creven) terwe ende/
rogghe ontfange(n) te hebben ende tvoirs(creven) wishout en(de) rijs Heeft gelooft/
de voirs(creven) pet(er) den voirs(creven) janne tussche(n) dit en(de) sinxen(en) naestcomen(de) te leve(re)n/
ende heeft voort ghelooft de selve jan den voirs(creven) pete(re)n voir elck/
halst(er) t(er)wen en(de) voir elck halst(er) rox voir elck wisse houts en(de) voir/
elck hond(er)t mutssarts [vors(creven)] xiiii pl(a)c(ken) brab(ants) tsinte jansmisse bapt(ist) naestc(omende)/
te betalen(e) ass(ecutu)[m] cor(am) hanckairt viceburg(imagistr)[o] januarii iii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer