SAL7762, Act: V°143.3 (257 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°143.3  
Act
Date: 1475-01-08

Transcription

2019-05-16 by Walter De Smet
It(em) de selve gehuysschen hebben gelooft en(de) de voirs(creven) jan bij zijnen/
solempnen eede dien hij dair tot bij stavinghen [vacat]/
dieners onss gened(ichs) h(ere)n in zijnre stad van loeven gedaen heeft/
gesworen dat zij ter maniss(en) desselfs ph(ilip)s en(de) pauwels a(ut) alt(eri)/
comen sullen voer hof en(de) he(re) dair dat behoirt en(de) hen ald(air) zeke(r)/
erfgoede voe(r) de vors(creven) hondert cronen boven allen last d(air) voe(r) uutgaen(de)/
goedgenoech zijnde veroblige(re)n en(de) te pande zetten om vanden vors(creven)/
hondert cronen betailt te worden oft die goede dair voe(r) met/
vercopinghen oft behoirlike execucien te exequeren en(de) also vele/
dair toe doen als na recht diend en(de) behoirt en(de) alsoe dat den/
selven ph(ilip)s en(de) pauwelse aut alt(eri) vast en(de) zeker sal moegen wesen/
Cor(am) roelofs langr(ode) ja(nuarii) viii Sen(tentiatum) cor(am) eisd(em) et add(itum)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer