SAL7762, Act: V°148.2 (268 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°148.2  
Act
Date: 1475-01-11

Transcription

2019-05-27 by Walter De Smet
It(em) hebben gethoent (christ)ine huysvrouwe mertens van werchte(r) en(de) lijsbeth/
die moeder es van lijsbetten wilen lynt(er)mans eenen scepen(en) brief va(n)/
loeven gedateert vii daghe in februario a(nn)[o] lviii d(air)inne claes/
moens als p(ri)ncipael gehouden is spreken(de) van eenen ryd(er) lijft(ochten)/
te xxvi stuv(er)s staenden ter quitinghen met x geliken ryders/
ten live m(ar)grieten docht(er) m(er)tens van werchte(r) Ende want tusche(n)/
de heffers van des(en) lijftocht ter eenre en(de) wout(ere)n de coste(re) alse/
mo(m)boir der vors(creven) m(ar)grieten docht(er) des vors(creven) m(er)tens ter ande(re) q(ue)stie/
en(de) geschill es vanden treckene der vors(creven) pe(n)ninghen of ten ae(n)leggene/
va(n) geliken rinten soe zijn de pe(n)ninghe van dien gestelt opten/
wissel tot behoef des gheens die de pe(n)ninghe na inhoudt/
der brieven voirs(creven) sculdich zijn te volgene behoudelic hieraf den/
voirs(creven) claese behoirlike quitancie en(de) behoudelic oic dat voer all/
de vors(creven) schult inden voirs(creven) brieven begrepen bijden vors(creven) crediteuren/
t(er) eenre en(de) claese moens t(er) ande(re) gev(er)ificeert sal worden dat die/
schult deughdelic es en(de) ombetailt En(de) also es tselve ghelt van/
des(en) vors(creven) ryd(er) lijft(ochten) metten pachte van ii jae(re)n maken(de) tsamen xii/
ryd(er)s vanden gelde dat comen es vanden coope vanden vors(creven) huyse/
gesett opten wissel alh(ier) t(er) p(rese)ncien va(n) roelofs heyk(ens) ja(nuarii) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer