SAL7762, Act: V°148.3 (269 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°148.3  
Act
Date: 1475-01-13

Transcription

2019-05-27 by Walter De Smet
It(em) opden dach van heden ter p(rese)ncien roelants heyk(ens) scepen(e) en(de) jans de briede(re) vorste(r) sijn/
gecompareert de vors(creven) merten van werchte(r) inden name zijns selfs en(de) als momboir/
kerstinen zijnre huysvrouwe(n) en(de) lijsbeth die moeder es lijsbetten wilen lynt(er)mans/
ende claes moens ende hebben geverificeert bij heurer wettig(er) eed dat de vors(creven)/
schult vanden vors(creven) ryd(er) lijft(ochten) deughdelic es en(de) ombetailt En(de) acht(er)volgen(de)/
[hebben zij bekendt de vors(creven) xii ryd(er)s vanden vors(creven) claese moens voe(r) de lossinge vanden vors(creven) ryd(er) lijft(ochten) en(de) voe(r) den pacht van twee jairen gehave(n) te hebben Den selven clase d(air)af quijtschelden(de) p(ro)mitt(ens) nullaten(us) alloqui Cor(am) dict(is) scab(inis) ja(nuarii) xxiii]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer