SAL7762, Act: V°172.3 (320 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°172.3  
Act
Date: 1475-01-28

Transcription

2019-07-08 by Walter De Smet
It(em) den dach van rechte op heden dienende tusschen mathize vanden b(er)ghe/
en(de) den vier meesters vanden vier heilighengheesten te loeven t(er) eenre/
zijden en(de) wille(m)me van daelhem van meensele alse p(ro)cureur joff(rouwen)/
elzen weduwe willems wilen van daelhem t(er) ande(re) es bij (con)sente/
vanden vors(creven) p(ar)tien uutgestelt en(de) genomen te dienen op van heden/
in xiiii nachten te mistide Cor(am) scabinis in scampno tsat(er)d(aghe)/
januarii xxviii
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-24 by Jos Jonckheer