SAL7762, Act: V°187.3 (337 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°187.3  
Act
Date: 1475-02-06

Transcription

2019-07-31 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) henrick ende willem in p(rese)nc(ia) hebben malcande(re)n ghelooft/
en(de) toegeseegt dat sij de voirs(creven) lijft(ocht) jairlix tusschen hen beyden/
te ghelijke draghen en(de) betalen sullen ende elck den ande(re)n dair aff/
schadeloes ontsheffen met coste en(de) co(m)me(r) Hebben voort gelooft/
elck den ande(re)n soe wa(n)neer deen bereedt es sijn helicht af te leggen(e)/
dat dan dand(er) oick van ghelijck doen sal eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer