SAL7762, Act: V°191.2 (345 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°191.2  
Act
Date: 1475-02-07

Transcription

2019-08-03 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jan mailherbe in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft den voirs(creven) rectoir en(de)/
momboe(re)n dat hij t(er) manissen van hen ende op sijne(n) cost voir de vors(creven) /
xii pet(er)s erf(like) renten wettelick voir hof ende hee(re) soe dat behoirt v(er)oblige(re)n/
en(de) verpanden sal alsulke xii pet(er)s erf(like) renten als hij heeft op zeke(re) goede/
gheleghen te gheete ende dair omtrent toebehoren(de) m(ijn) hee(re) van gheete/
nae inhoude(n) van zeke(re)n hofbrieve(n) d(air) op ghemaect a(nn)[o] xiiii[c] xlvii xx die/
mens(is) januarii s(ecundu)[m] stilu(m) curie cam(er)acen(sis) cu(m) hac (con)dic(i)o(n)e si (con)tig(er)it eosd(em) xii pet(er)s/
dequitari q(uod) pecu(n)ie exin(de) p(ro)venien(tes) reponi de(be)nt in cambio p(re)d(icto) et (con)v(er)ti in alios (con)si(mi)les redditus ad opus d(i)c(t)e misse quiquid(em) redditus sit acquirend(us) et(iam) obligari/
de(be)nt ut p(ri)mi xii pet(er)s obligati sunt eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer