SAL7762, Act: V°194.2 (354 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°194.2  
Act
Date: 1475-02-11

Transcription

2019-08-07 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese tegewoirdige l(ette)ren zelen zien oft hoiren lezen burg(ermeester)/
scepen(en) ende raid d(er) stad van loeven saluyt met ky(n)niss(en) der wairh(eit) doen te/
weten kundighen en(de) certifice(re)n dat op den dach van heden voer ons comen es/
in p(ro)pe(re)n p(er)sone joff(rouwe) adriaene vanden broecke wettighe huysvrouwe mychiels/
vijds onse ingesetene ende heeft gesett geconstitueert ende volcomelick/
gemechticht den voirs(creven) mychiele heuren man en(de) janne vanden broecke vette(r)/
heuren neve en(de) elken bizund(er) thoenre des(en) l(ette)ren om inden name van heure/
met den ande(re)n heuren medep(ar)tien oft mededeelders recht en(de) deel hebbende in/
alle de goede beruerlike ende omberuerlike gebleven achter joff(rouwen) alijten wile(n)/
vanden broecke heurer moeyen de selve goede voer alle wetten dair dat/
behoeven sal moegen te lotene en(de) te deylene alsulken deel en(de) porcie alse/
der vors(creven) joff(rouwen) adrianen vanden broecke inden voirs(creven) goeden aengeloott sall/
worden tot heuren behoef taenveerdene en(de) op dander gedeelte d(air)aff/
van heuren weghen te worpene en(de) te verthijene wairscap d(air)af te/
gelovene Ende d(air)af en(de) vanden condicien en(de) vorwerden d(air)aen clevende/
alsulken geluften zekerh(eit) en(de) vestich(eit) te doene alsmen bijden wetten dair/
des te doen zijn sal bevinden sal d(air)toe dienen(de) en(de) behoiren(de) Geven(de)/
en(de) verlenen(de) hen en(de) elken van hen oic volcomen macht en(de) auctoriteit/
eenen of meer p(ro)cur(eur) of p(ro)cur(eur)s in heur stad voirts te stellene en(de) te/
substitue(re)ne die gelike macht hebben sal en(de) zelen in des voirger(uert) es/
Geloven(de) de vors(creven) joff(rouwe) adriane voer heur en(de) heuren nacomelinghen/
en(de) opte verboerte van allen heuren goeden beruerlike en(de) omberuerlike/
tegewoirdighe en(de) toecomen(de) te houden voir goed vast en(de) van weerde(n)/
teeuwigen daghen onv(er)breckelic zond(er) e(n)nich wed(er)seggen alle tghene des/
bijden vors(creven) heuren p(ro)cur(eur)s en(de) voirtgesubstitueerden en(de) elken van hen/
h(ier) inne gedaen en(de) voertgekeert of gelooft zal worden in e(n)nig(er) manie(re)n/
allen argelist hier inne uutgescheiden Cor(am) hanck(ar)t sub(stitu)[to] burg(imagistro) b(er)ghe/
vos scab(inis) febr(uarii) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer