SAL7762, Act: V°198.3 (364 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°198.3  
Act
Date: 1475-02-14

Transcription

2019-08-22 by Walter De Smet
It(em) de p(ro)visoe(re)n en(de) mo(m)boe(re)n vande(n) gasthuyse van s(in)t(er) claes te loven(en)/
van weghe(n) desselfs gasthuys in p(rese)nc(ia) hebbe(n) gekint en(de) gelijdt mits/
den ov(er)gheven(en) van eene(n) scepen(en) brieve van loven(en) spreken(de) van eene(n)/
rijd(er) erf(lic) te xxvi stuv(er)s die hen tot behoef desselfs gasthuys op hede(n)/
voer scepen(en) van loven(en) ov(er)gegeve(n) es bij he(re)n pete(re)n de beye(r) canonc/
ind(en) kercken van s(in)te pet(er)s te loven(en) meest(er) ja(n)ne calab(er) secretar(is) der/
stad van loven(en) en(de) jacoppe(n) edelhee(re) als executeurs vande(n) testame(n)te/
he(re)n willems wijlen edelhee(re) priest(er)s die pet(er) oeghe henrick sijn brued(er)/
pet(er) vande(r) zijpe en(de) henrick vande(n) eynde den voirs(creven) wijlen h(er) willem(me)/
sculd(ich) wae(re)n en(de) noch sijn dat hen va(n) weghe(n) desselfs gasthuys d(air) mede vol(daen)/
es en(de) genoech gesciet van alsulke(n) legate van eene(n) rijd(er) erf(lick) als de voirs(creven)/
wijlen h(er) willem den selve(n) gasthuyse bij testame(n)te gemaect hadde en(de)/
gelaten den voirs(creven) executeurs en(de) de goede des voirs(creven) wijlen h(er) willem(s)/
en(de) eene(n)iegelike(n) and(er)s d(air) af quitan(cie) behoeven(de) volcomelic quijt scelden(de) P(ro)mit(tentes)/
null(a)t(enu)s alloqui cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer