SAL7762, Act: V°205.2 (378 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°205.2  
Act
Date: 1475-02-21

Transcription

2019-08-23 by Walter De Smet
Dit zijn de goede dairaf voe(r) mencie gemaict/
wordt en(de) dair tvo(n)nisse op geslagen es/
Ierst een slachmoelen met allen heurer toebehoirten gelegen/
opte voe(re) achter de ca(m)me geheten den vossenstert reyners/
gyntens It(em) eenen pensketel v matelen potte iii cope(re)n/
pannen i zybecxken It(em) ii witte ketels ii yse(re)n gansepannen/
i wijnpot vii tynnen schotelen ond(er) cleyn en(de) groot It(em)/
i zoutvat ii dobbelie(re) ii yse(re)n pannen ii spete en(de) i hael/
It(em) een bedde mett(er) toebehoirten Een vouwzydele It(em) i banc/
ende een scrijne It(em) i viercante tafele It(em) iii vrouwen/
hoeycken It(em) i falye iii kandelers en(de) ii zoutvate It(em)/
een coetse metten bedde en(de) eenre blauwer tsargien/
It(em) een cleyn coetsken metten bedde met eenre roed(er) tsargien It(em) een beddeken metter tsargien zonder coetse It(em) i banck/
eenen zetel en(de) i zydele It(em) (½) douzijne zittecussene It(em)/
i vrouwen tabbairt en(de) i vrou koers It(em) een zwerte mans/
hoeyck Twe cope(re)n pannen It(em) tgereck vander slachmolen/
met steenen en(de) allen ande(re)n zijnen toebehoirten
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer