SAL7762, Act: V°209.2 (387 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°209.2  
Act
Date: 1475-02-20

Transcription

2019-09-14 by Walter De Smet
Item goird vander scoepen ende henrick de cale van mechlen t(er) eenre/
en(de) jan crauwels ty(m)merman woenen(de) te loeven t(er) ande(r) zijden sijn/
met malcande(re)n overcomen alse van alsulken xxiiii eycken die de/
voirs(creven) goird ende henrick gecocht hebben tegen den vors(creven) janne Te/
weten dat de voirs(creven) jan tsijnen coste en(de) laste te mechlen tuschen dit/
en(de) s(in)t jansmisse [bap(tis)[te(n)]] naistcomen(de) den voirs(creven) ii p(er)sonen leve(re)n sal alsulken/
twee eycken als hij liggende heeft int cloester tot orienten v(er)houwen/
lang xxx voete It(em) ii eycken dienende tot roeden van wyntmoelen(en)/
elck omtrint lxv voete langh en(de) eenen balck langh xl voete en(de)/
eenen balck inder lingden van xxxvi voeten als hij liggende heeft/
verhouwen opt dbosch geheten nuwenhove neven s(in)t truyden/
ende de voirs(creven) zess houte te mechlen den voirs(creven) ii p(er)sonen opte/
strate gelev(er)t zijnde uuten scepe zelen de vors(creven) goird ende/
henrick alsdan den voirs(creven) janne betalen tghene des men bevi(n)de(n)/
sal dat zij sculdich zijn Dairaf de so(m)me gedraight t(er) goed(er)/
rekeninghen omtrent xli rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s tstuc/
also de vors(creven) jan crauwel seyde Behalven dat de vors(creven) ii/
p(er)sone verleggen sullen in afcortinghen tvracht gelt dat/
de vors(creven) eycken costen zullen te mechlen te vue(re)n behoudelic/
wairt datmen bevonde ter wairheit dat de vors(creven) jan gestaen/
soude met den voirs(creven) vi houten te mechlen te leve(re)n int scep/
en(de) niet op de strate dat de vors(creven) goird ende henrick die/
uut den scepe aldair theuren coste souden moeten doen En(de)/
mids voldoeninghe des vors(creven) es zelen versmelten alle coma(n)scape(n)/
die zij tot desen dage toe van houte met malcande(re)n gedaen/
hebben Cor(am) roelants roelofs febr(uarii) xx
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer