SAL7762, Act: V°210.3 (390 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°210.3  
Act
Date: 1475-02-20

Transcription

2019-09-05 by Walter De Smet
It(em) want de vors(creven) schout spruyten(de) compt uut saken van eene(n) rijnsch(en)/
gulden(en) lijftochten tstaende ten live des vors(creven) brued(er) amelrijcx vallen(de)/
vijf daghe in octobri So es vorwerde zo verre de vors(creven) brued(er)/
amelrijck voe(r) dien dach aflivich wordde dat dan de vorscr(even)/
sculd(er)s vander vors(creven) schult va(n) xi rijnsch(en) gulden(en) ongehouden/
zijn sullen Cor(am) eisdem
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer