SAL7762, Act: V°222.1 (410 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°222.1  
Act
Date: 1475-03-01

Transcription

2019-09-25 by Walter De Smet
It(em) peter vanden zande en(de) claes spynnoer hebben ghekint ende/
ghelijt ontfanghen te hebben van pete(re)n beyaert secretar(is) der/
stad van lovene sesse croene(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck ende viii st(uvers)/
van weghen jans wijlen vanden hove ende die de voirs(creven) peet(er) op/
hem ghenome(n) hadde te betalen Schilden(de) hem dair af volcomel(ick)/
quijt ende gheloven(de) hem dair af inne te stane aen aernde/
vanden poele ende pete(re)n pols ende aen eenenyeghelijken anders/
dat hij met der voirs(creven) betalinghe(n) ghestaen sal cor(am) hanckaert/
sub(stitu)[to] burg(imagistro) m(ar)tii p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer