SAL7762, Act: V°238.1 (443 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°238.1  
Act
Date: 1475-03-10

Transcription

2019-10-15 by Walter De Smet
It(em) sijn de voirs(creven) ii rijd(er)s lijft(ochten) weder om aengheleeght bijden voirs(creven)/
roelande als momboir sijns wijfs en(de) als p(ro)cur(eur) svoirs(creven) boud(ewijns) tot beyde den/
live(n) d(air) die op stonden ende ghecocht metten pe(n)ninghen ghecome(n) vand(en)/
afquitinghen vand(en) ii rijd(er)s lijft(ochten) voirs(creven) die peet(er) crabbe met sijne(n) borghen/
schuldich was met scepen(en) brieve(n) van loven(e) ghepasseert marcii v[ta] li(br)[o]/
lxii met condicie(n) oft die rente ghequete(n) wordde datmen die pe(n)ninghe/
van dien weder o(m)me aenlegghe(n) sal in ghelijke renten ende ten selven/
live(n) en(de) ten p(ro)fijte(n) vanden selven cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer