SAL7762, Act: V°239.2 (446 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°239.2  
Act
Date: 1475-03-11

Transcription

2019-10-15 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat joffr(ouwe) jehanne vanden wolputte weduwe jans/
wilen van tsestich en(de) naweduwe augustijns wilen van dormale/
heeft geconstitueert gesett en(de) geordineert en(de) met des(en) l(ette)ren (con)stit(ueert)/
zett en(de) ordineert heure p(ro)cur(eur)s en(de) voergang(er)s meest(er) golijne/
van tsestich heuren sone [p(ri)[(us)] emancip(atum)] pet(ere)n van dormale heuren behuwden sone/
janne van dormale brueder desselfs peters en(de) wille(m)me van/
leefdale in allen heuren saken geschillen en(de) bederven die zij/
nu uutstaende heeft of namails hebben sal in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stad hoedanich die zijn also wel inder saken/
die zij uutstaen(de) en(de) hanghen(de) heeft voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en)/
tegen h(ere)n daneele vander rivie(re)n ridde(r) als ande(re)n Geven(de) ende/
verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er)sse den voirs(creven) heuren p(ro)cur(eur)s en(de)/
elken bezund(er) thoenre des(er) volcomen macht aucto(r)iteit en(de) zu(n)d(er)linge/
beveel alle de selve saken met rechte te verwaren te beschudden/
te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetsen en(de) gerichten en(de)/
tegen eene(n)yegeliken dair dat behoeven sal moegen En(de) desgelijcx/
om alle des voirs(creven) constitueerd(er)ssen tsijze rinten pachten lijft(ochten)/
en(de) ande(re) schulden diemen heure nu sculdich es of namails wesen/
sal Te manen teyschen op te boe(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n/
van heuren ontfange quijt te schelden en(de) quitancie te gheven daghe/
en(de) respijt te verleenen vanden ande(re)n Dair voe(r) te panden te dagen/
en(de) rastamente te doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe/
dairaf te maken scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n de selve/
tsijze rinten pachten en(de) schulden met rechte teysschen en(de) te v(er)volgen/
die te wynnen en(de) te verliesen getuygen ofts behoeft te leyden/
der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien zwe(re)n die te batte(re)n te replice(re)n/
te duplice(re)n also wael int principael als in daccessoir also dicwile/
en(de) menichw(er)ven als des te doen zijn sal en(de) alle poenten en(de) ar(ticu)[len]/
van rechte d(air)toe te vorde(re)n die na recht of costume vand(er) plaetsen/
dair dat geboirt behoiren moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cur(eur)s orberlic/
duncken [sal] En(de) voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) Cu(m) (com)put(atione)/
(et) revocacione Cor(am) roe ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants b(er)ghe scab(inis)/
marcii xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer