SAL7762, Act: V°243.2 (458 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°243.2  
Act
Date: 1475-03-15

Transcription

2019-10-23 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) sculders hebben den voirs(creven) h(ere)n henricken in meerder vestich(eit)/
der voirs(creven) so(m)men in handen gestelt en(de) gelevert met rechte voe(r) den/
vorste(r) en(de) poirt(er)s hier na genoemt vijff zilve(re)n schalen/
va(n) eenen fautchoene en(de) noch twee ande(re) zilve(re)n schalen oic/
van eenen fautchoene wegen(de) all tsamen xli(½) oncen troysche/
om den voirs(creven) h(ere)n henricken ten voirs(creven) daghe van betalinghen/
oft bynnen viii daghen d(air) na ombegrepen de selve juwelen/
voe(r) de voirs(creven) schout op dat hij dairaf in gebreke wae(re) te/
moegen exeque(re)n met rechte en(de) zijn schout voirs(creven) dair aen/
te moegen nemen en(de) verreicken dwelck hem de vors(creven) sculd(er)s/
oic also geconsenteert hebben te doen Ende de voirs(creven) schout/
geheelic betaelt zijnde zo selen de voirs(creven) juwelen den vors(creven)/
sculd(er)s volgen zo verre die dair voe(r) niet geexequeert en/
worden Cor(am) crauwel for(estario) et d(i)c(t)is scabinis t(am)q(uam) scabinis (et)/
opidanis eodem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer