SAL7762, Act: V°252.3-R°253.1 (475 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°252.3-R°253.1  
Act
Date: 1475-03-24

Transcription

2019-10-31 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese(n) l(ette)ren gethoent zullen wordden/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(e) saluyt/
Doen cont dat voir ons comen is jan van mairbeke natuerlic/
sone symoens wilen van mairbeke en(de) heeft volcomentlic/
geconstitueert gesedt en(de) macht gegeven en(de) maect met
//
desen mechtich sonder e(n)nich wederroepen arnde scrijne scepma(n)/
woenen(de) te loven(e) te manen teysschen [te vervolgen] op te boren en(de) tontfange(n)/
alsulken sesthien ryns guld(en) der mu(n)ten vanden iiii corvorsten/
oft de weerde dair voir in ande(re)n goeden ghelde lijftochte(n)/
staende ten live des vors(creven) jans te twee t(er)mijnen jairlix/
vallen(de) te weten(e) deen helicht tsint jansmesse baptisten/
en(de) dand(er) helicht te kersmesse die den vors(creven)/
janne verschijnen sullen tsint jansmesse en(de) kersmesse/
beide naestcomen(de) en(de) niet meer Aen en(de) op de demeyne(n)/
en(de) renten mijns gened(ichs) he(re)n tsh(er)togen van burg(oignen) en(de) van/
brabant te loven(e) gelegen gelijc de brieve des selfs/
m(ijn) gened(ichs) he(re)n tsh(er)togen [saliger gedachten] bij hem en(de) den ande(re)n drie staten/
sijns lants van brabant beseghelt vand(er) daet xiiii[c]/
xxx xxvi dage in juni uutwisen den selven/
m(ijn) gened(ichs) he(re) zijnen [demeynen] rentmeester en(de) allen ande(re)n dient/
aengaen mach vanden vors(creven) ii yerste toecomen(de) t(er)mijnen/
te quite(re)n en(de) quijt te schelden en(de) al d(air) inne te doen dat/
hij selve zoude mogen doen Promitt(ens) rat(um) cor(am) oud(erogghe) burg(imagist)[ro]/
berghe heykens scabinis m(ar)cii xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-14 by Jos Jonckheer