SAL7762, Act: V°298.3 (557 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°298.3  
Act
Date: 1475-05-03

Transcription

2019-12-30 by Walter De Smet
It(em) want de voirs(creven) schult spruyten(de) compt uut eene(n) scepen(en) brieve/
spreken(de) van eene(n) rijder lijft(ochten) ten live des voirs(creven) roelants en(de) willekens
//
uuten lyemi(n)ghen aut alt(er)i(us) Soe es vurw(er)de soe wanneer de voirs(creven) schult/
van x rijd(er)s betaelt sal sijn datmen dan den voirs(creven) lijft(ocht) brief over/
gheve(n) sal jannesse andries mair sal hem de voirs(creven) roelant moghen/
behulpen met welken brieve van ii[e(n)] hem dat ghelieve(n) sal het sij met/
beyden br(ieven) tsame(n) oft met elken besundert tott(er) betalinghe(n) vanden x rijd(er)s/
voirs(creven) met coste ende co(m)me(r) ende niet voirde(r) cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer