SAL7762, Act: V°316.5 (586 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°316.5  
Act
Date: 1475-05-20

Transcription

2020-01-17 by Walter De Smet
It(em) want de voirs(creven) schult spruytende compt uut saken van zeke(re)n/
vroentcosten die de vors(creven) symoen alhier te loeven ind(er) vroenten/
mercks crauwels vorsters verseten heeft voe(r) tvoldoen van twee/
ryders lijftochten die joes van rotselair op hem sprekende heeft/
So es vorwerde so verre de vors(creven) willem bynnen den voirs(creven)/
tijde of termijne katlinen moeder des voirs(creven) symoens in dien heeft/
dat zij de voirs(creven) gelufte van x rijnsch gulden(en) en(de) xi stuv(er)s/
den voirs(creven) janne wettelic doet voe(r) de wet dair onder zij geseten/
es en(de) heur goede gelegen zijn also dat hij dair mede wel v(er)waird/
zijn mach dat dan de voirs(creven) willem vander vors(creven) geluften ongehoude(n)/
en(de) d(air)af ongepraemt bliven sal Cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer