SAL7762, Act: V°316.6-R°317.1 (587 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°316.6-R°317.1  
Act
Date: 1475-05-20

Transcription

2020-01-17 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jan vander mee(re)n en(de) joes van rotselair renu(n)cian(tes) (et)c(etera)/
hebben gelooft ind(ivisim) so wanneer hij joes vernueght es vanden vors(creven)
//
twee ryders lijftochten staende ten live peters vanden steenweghe en(de)/
joffr(ouwen) margrieten sbeeiren zijns wijfs (aut) alt(erius) en(de) van vijf ryders/
verlopens pachts in welke lijftocht verbonden steet de vors(creven)/
symoen van haesdonck als principael met janne vander mee(re)n/
en(de) henr(ic) gruwel als zijn borghen oft dat den selven joese/
bijden voirs(creven) symoene dairaf goede vestich(eit) gedaen sal werden/
dat dan de selve joes zonder zijnen cost den vors(creven) scepen(en) brief/
van ii ryders lijftochten tselven rechte voer scepen(en) van loeven ov(er)geve(n)/
sal yemande dien den vors(creven) symoene gelieven sal behoudelic/
datmen in dien overgevene besorghe dat de vors(creven) jan vander/
mee(re)n ende zijn goede dairaf ongepraemt en(de) ombelast zijn/
zelen en(de) bliven Ende tot den voldoene van des voirs(creven) es zal/
den vors(creven) lijftochtbrief bliven in handen des voirs(creven) joes en(de) tot/
zijnen behulpe eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer