SAL7762, Act: V°320.3 (591 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°320.3  
Act
Date: 1475-05-23

Transcription

2020-10-06 by Walter De Smet
It(em) mids dat de voirs(creven) lxv rins gul(den) ghefineert sijn inden name/
ende van weghen des voirs(creven) godshuys van meeghdendale om dair met/
te betalen(e) m(ijns) gened(ichs) she(re)n bede en(de) corweyden dair inne die gegeve(n) sijn/
alsoe de voirs(creven) brued(er) wout(er) affirmeerde Soe heeft de selve brueder/
wouter renu(n)c(ierende) ut p(ri)[us] ghelooft dat hij den voirs(creven) pete(re)n en(de) willem(me)/
bynnen viii daghe(n) naestcomen(de) in hue(re)n handen bringe(n) sal eene(n) brief/
besegelt mette(n) zegelen vand(en) vrouwe(n) abdissen en(de) convente van meeghde(n)dale/
vors(creven) die beg(ri)pen sal dat die quijtinge gheschieden sal bynne(n) eene(n) jaire/
naestc(omende) met allen coste(n) die sij oft e(n)nich van hen d(air) h om hebbe(n) oft lijden/
souden moge(n) in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer