SAL7762, Act: V°320.4 (592 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°320.4  
Act
Date: 1475-05-23

Transcription

2020-01-21 by Walter De Smet
It(em) in meerd(er) vestich(eit) van des voirs(creven) es soe sijn bij handen jans uut(er) helicht/
vorst(er)s te loven(e) den voirs(creven) pete(re)n beyardt inden name van hem selve(n) ende inde(n)/
name des voirs(creven) willems sijnen medeborghen ende oick tot tot behoef der vors(creven)/
joffr(ouwen) katlijne(n) uuter helicht ende joffr(ouwen) m(ar)greete(n) ende elcx van hen in handen/
ghesedt sesse zilve(r) schalen onder inden bodem buyten met ave ghescr(even)/
[wegen(de) tsame(n) xxx oncen xv yngelsche] Te dyen eynde ghevuerdert den voirs(creven) pensionarijse(n) en(de) borghen oft e(n)nigen/
van hen enich gebreck te hebben(e) in des voirs(creven) es dat sij en(de) elck van hen/
dat ghebreck aen de voirs(creven) juweelen met rechte sullen moge(n) v(er)halen (et)c(etera)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer