SAL7762, Act: V°325.6 (607 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°325.6  
Act
Date: 1475-05-27

Transcription

2020-01-24 by Walter De Smet
Cu(m) con(dicione) dat hem elc hier mede sal moegen behulpen dat hij vander/
vors(creven) borchtocht costelois gehouden werde en(de) dairaf met allen ontslaghen/
alst hem gelieft en(de) oic verricht van allen costen en(de) lasten die hij/
d(air)om sal moegen hebben of liden in e(n)nigher manie(re)n eisd(em)
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer