SAL7762, Act: V°329.1 (616 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°329.1  
Act
Date: 1475-05-30

Transcription

2020-01-31 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten dat voer ons comen es in p(ro)pe(re)n/
p(er)sone walrave van zuyle met eenen momboe(r) heur in desen v(er)leend/
en(de) heeft geconstitueert gesett volcomen macht p(ro)curacie en(de)/
auctoriteit gegeven zond(er) e(n)nich wed(er)roepen henr(icke) vanden/
speelhoven janne eggericx janne vander donckt goirde de/
bubbele(re) den jonghen p(ri)us ema(ncipa)[tu(m)] en(de) wille(m)me van leefdale/
oft den een en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) l(ette)ren met/
rechte te vervolgen [ende te bedingen tallen plaetsen en(de) voer alle gerichten dair d(at) behoeven sal moegen] te manen teyschen op te boe(re)n ende/
tontfanghen [die te wynnen en(de) te verliesen] alle alsulke lijftocht rinten als h(ier) na volghen/
met den v(er)loepen(en) pachten d(air)af v(er)schenen aen en(de) op de/
p(er)sonen hier na bescreven en(de) heur goede Te weten/
ierst and(er)halven ryder te xxv(½) stuv(er)s den ryder lijftochten/
met den v(er)loepe van vi jairen aen en(de) op henr(icke) van raveschote/
It(em) twee ryd(er)s lijftochten met den v(er)loepe van x jairen op/
claese pied(er)s en(de) zijn medeplegh(ere)n It(em) i ryd(er) lijft(ochten) met/
den v(er)loepe van iii jairen aen janne en(de) wout(ere)n de gheyse(re)/
m(ar)grieten jans gheysers wive en(de) jasp(ere)n de gheyse(re) oft/
den eenen van hen Dair voe(r) te panden te daghen/
en(de) rastamente te doen leggen dee brieve d(air)af te vo(n)niss(en)/
en(de) die met rechte texeque(re)n mynlike composicie en(de)/
mynlike yffeninge d(air)af te maken quitan den sculde(re)n/
quijt te schelden en(de) quitan(cie) d(air)af te gheven getuygen/
ofts behoeft te leyden en(de) alle poenten en(de) articulen va(n)/
rechte d(air)toe te vorde(re)n die na rechte of costume vand(en)/
plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven)/
p(ro)cur(eur)s orberlic duncken selen En(de) voirtaen g(e)n(er)alic en(de) specialic (et)c(etera)/
Cu(m) p(o)t(est)ate substituen(di) Geloven(de) vast Cor(am) meldert burg(imagistro)/
roelants roelofs scabinis maii pe(nulti)[ma]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer