SAL7762, Act: V°333.1 (632 of 661)
Search Act
previous | next
Act V°333.1  
Act
Date: 1475-06-05

Transcription

2020-02-06 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat bertelmeeus boets en(de) katline vanden bossche/
zijn wijf hebben geconstitueert gestelt en(de) geordineert en(de)/
met des(en) l(ette)ren constitue(re)n stellen en(de) ordine(re)n heure p(ro)cur(eur)s en(de)/
voirgang(er)s vrancken boets heuren sone p(ri)us eman(cipa)[tu(m)] arnde/
vander gheeten en(de) henricken vanden opstalle woenen(de) te cortbeke/
ov(er)loe zwag(er) der voirs(creven) katlinen in allen heuren saken geschillen/
en(de) bederven die zij nu uutstaende hebben of namails hebben/
selen moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad hoedanich die/
zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er)s den voirs(creven)/
heuren p(ro)cur(eur)s en(de) elken bizunder thoenre des(er) volcomen macht/
auctoriteit en(de) zunderlinghe beveel alle de selve saken met/
rechte te verwaren te beschudden te vervolgen en(de) te bedingen/
tallen plaetsen en(de) gerichten en(de) tegen eenenyegeliken daer des/
behoeven en(de) te doen sal wesen ende desgelijcx om alle der vors(creven)/
constitueerders tsijze rinten pachten en(de) ande(re) sculden diemen hen/
nu sculdich [es] of namails wesen sal Te manen teysschen op te boe(re)n/
en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfanghen quijt te/
schelden en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te verleenen/
vanden ande(re)n dair voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te/
doen leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe d(air)af te maken/
scepen(en) brieve te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n de selve tsijze rinten/
pachten en(de) schulden met rechte teyschen en(de) te vervolgen [en(de) te bedingen] die te/
wynnen en(de) te verliesen getuygen ofts behoeft te leyden der/
wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zweren die te batte(re)n te replice(re)n te/
duplice(re)n also wail int principael als int accessoir also dicwile/
en(de) menichwerven als des te doen sijn zal En(de) alle poenten/
en(de) articulen van rechte d(air)toe te vorde(re)n die na recht of costume/
vand(er) plaetsen dair dat geboirt behoiren moeghen en(de) den/
vors(creven) p(ro)cur(eur)s orberlic duncken selen En(de) voirts alle tghene (et)c(etera)/
Geloven(de) vast Cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione) Cor(am) ouder(ogghe) burg(imagistro)/
vos heyk(ens) scabinis junii v
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer